DONA PER A RECERCA EN CÀNCER

EN 6 PASSOS

COMPROMESOSAMB CADADONACIÓ

 • Tenim una responsabilitat amb les donacions que rebem: destinar el màxim de fons de la manera més ràpida possible als projectes amb major impacte en els pacients.
 • Els costos d’estructura són assumits pel Patronat.
 • 97 cèntims de cada euro donat es destinen directament a la cura contra el càncer.
FES LA TEVA DONACIÓ

BENEFICISDE COL·LABORAR AMB FERO

Col·laborar amb la lluita contra el càncer també té beneficis. Totes les donacions de la Fundació FERO tenen una deducció del 40% a l’IRPF, i els primers 250€ tenen una desgravació del 80%.

 • Enviament de NWS amb les darreres notícies/històries de FERO ·
 • Invitació/Accés a webinar on s’expliquen els darrers avanços en càncer
 • Enviament de NWS amb les darreres notícies/històries de FERO ·
 • Invitació/Accés a webinar on s’expliquen els darrers avanços en càncer
 • Invitació al VHIO a descobrir els darrers avenços en càncer de la mà dels nostres feritos.
 • Enviament de NWS amb les darreres notícies/històries de FERO ·
 • Invitació/Accés a webinar on s’expliquen els darrers avanços en càncer
 • Invitació al VHIO a descobrir els darrers avenços en càncer de la mà dels nostres feritos.
 • Invitació a l’Hospital 12 d’Octubre a Madrid per a visitar els laboratoris i descobrir els darrers avenços en càncer.
 • Invitació per a 5 persones a la GALA FERO.
 • Enviament de NWS amb les darreres notícies/històries de FERO ·
 • Invitació/Accés a webinar on s’expliquen els darrers avanços en càncer.
 • Invitació al VHIO a descobrir els darrers avenços en càncer de la mà dels nostres feritos.
 • Invitació a l’Hospital 12 d’Octubre a Madrid per a visitar els laboratoris i descobrir els darrers avenços en càncer.
 • Invitació al INCLIVA de València
 • Invitació per a 10 persones a la GALA FERO.

Persona física (IRPF)

Donatiu
Deducció

Primers 250€

80%

Resta

40%

Donatius recurrents

45%

Límit deducció basi liquidable

10%

Persona jurídica (IS)

Donatiu
Deducció

 

 

Donatius en general

40%

Donatius recurrents

50%

Límit deducció basi liquidable

15%

Donatius recurrents: quan has donat a la mateixa entitat en els dos anys anteriors i el import del donatiu es manté o supera al donat en anys anteriors.