Avís legal

Titularitat del lloc web

El present lloc web és propietat i està gestionat per: La Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) , Carrer Sardenya 229-237, sobreático 3r, 08013, Barcelona – España, CIF: G-62663661, fero@fero.org, 932 70 04 38.

Objecte del lloc web

La Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) ofereix en el seu lloc web informació relacionada amb la seva activitat, productes i serveis. El present Avís Legal regula l’accés i utilització del lloc web www.fero.org. L’accés a la mateixa implica l’acceptació de les presents condicions. Així mateix, es poden oferir serveis que puguin trobés sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

Ús del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic, evitant usos que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.

Informació

La informació que figura en el lloc web, ha de ser considerada per l’usuari de manera orientativa, podent albergar incorreciones o errates, i sense que pugui considerar-se com a vinculant per a la presa de decisions. Aquest lloc web pot contenir informació general relativa a diverses situacions mèdiques i al seu tractament. Aquesta informació es facilita exclusivament amb finalitats informatius i no pretén substituir el consell del metge o d’un altre professional sanitari qualificat. No ha d’utilitzar la informació continguda en aquest lloc web per a diagnosticar un problema de salut o de condició física. Sempre ha de consultar a un metge o a un altre professional sanitari.

En cas de realitzar alguna consulta relacionada amb la salut, haurà de dirigir-la a un professional sanitari. Per a comunicar qualsevol reacció adversa d’un producte de la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO), visiti l’apartat Farmacovigilància.

Actualització de continguts

La Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en qualsevol dels llocs web de la seva propietat, així com el contingut del present Avís Legal (la vigència del qual és indefinida), per la qual cosa és recomanable que el revisi periòdicament. No obstant això, qualsevol canvi en aquest Avís Legal serà comunicat oportunament en aquest mateix lloc web.

Indemnització per danys i atacs

La Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) únicament serà responsable del que disposin les lleis en vigor a cada moment.

Sense perjudici de l’anterior, en cap cas la Fundació d’Estudis i Recerca Oncològica (FERO) serà responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per accedir i usar el lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics, quan aquests siguin deguts a atacs o incidències que escapin al control de la companyia. Tampoc serà responsable dels danys que poguessin sofrir els usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web i, de cap manera, de les caigudes, interrupcions, incidències o defectes en els serveis de telecomunicacions, gestionats per tercers.

Vincles i llocs web a tercers

La Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) no respon de la veracitat, integritat o actualització de les informacions de tercers i d’aquelles que es trobin en altres llocs web als quals s’accedeixi mitjançant vincles o hiperenlaces. Si visita aquests llocs web de tercers, incloses xarxes socials, l’accés estarà regit per les corresponents condicions d’ús i avisos legals de les referides plataformes que en cap cas es troben sota el control de la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO).

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest lloc web i els elements que el componen (textos, imatges, marques, logotips, arxius d’àudio, arxius de programari, combinacions de colors), així com l’estructura, selecció i ordre dels seus continguts, són propietat de la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO), i no poden ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expressament per la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO).

L’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts que alberga aquest lloc web.

No obstant això, l’usuari pot descarregar, visualitzar i imprimir qualsevol informació continguda en el lloc web sempre que la finalitat sigui personal o merament informativa (no comercial) i es compleixin alguns requisits:

  • es reprodueixin els avisos sobre titularitat de la propietat intel·lectual o altres drets que constin en els documents (incloent l’esment en totes les còpies, tant del copyright com d’aquest text d’autorització), no se copie o se publique en ninguna red informática ni se difunda masivamente,
  • no es copiï o es publiqui en cap xarxa informàtica ni es difongui massivament,
  • no es modifiqui cap contingut.

Qualsevol altre ús queda expressament prohibit i pot donar lloc a infraccions civils i penals.

El lloc web pot contenir marques, patents, informació registrada, tecnologies, productes, processos, o altres drets de la propietat intel·lectual o industrial pertanyents a la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO)i/o a tercers. No se li atorga ni se li concedeix a l’usuari cap llicència ni dret respecte a tals marques, patents, secrets industrials, tecnologies, productes, processos o altres drets de la propietat intel·lectual o industrial L’ús d’aquestes marques comercials, del nom i el logotip de la Fundació d’Estudis i recerca Oncològica (FERO) o de tercers, pot constituir una infracció greu i fins i tot un delicte tipificat en el Codi Penal. Els productes referenciats en el lloc web, poden tenir diferents noms comercials, etiquetatge i presentació en diferents països, per la qual cosa ha de consultar en les companyies del seu país.

Lleis aplicables

La utilització del lloc web i el present avís legal es regularan per les lleis espanyoles. Qualsevol acció legal o procediment relatiu a aquest lloc web es plantejarà exclusivament davant un tribunal espanyol amb seu a Barcelona Capital.

Aquesta clàusula no serà aplicable a consumidors finals i en aquest cas, el fur aplicable serà el del seu domicili.