Transparència

L’activitat de la Fundació Fero es basa en la transparència total amb l’objectiu d’aportar la màxima confiança als donants i col·laboradors. La transparència s’aplica no només a la rendició de comptes, sinó també a les normes que regeixen el bon govern de la institució.

A més, l’equip treballa sota les més altes exigències ètiques i la major eficàcia i eficiència perquè les accions que es duen a terme permetin dotar d’eines a la comunitat científica en la investigació contra el càncer.

En el marc de la seva aposta per la transparència, la fundació fa públiques les seves principals xifres (despeses, ingressos, destí de les donacions, projectes d’investigació finançats, etc.) i audita cada any els seus comptes.

La institució compta a més amb un codi de bon govern, aprovat pel patronat, que recull les principals recomanacions nacionals i internacionals de bon govern d’entitats sense ànim de lucre i de principis de responsabilitat social fundacional.

 

Fins ara portem...

14

Milions
invertits en investigació


+50

Projectes
d’investigació translacional finançats


18

Beques
entregades a joves investigadors


11

Centres
d’investigació col·laboren amb nosaltres