Equip

L’equip de la Fundació Fero és el que garanteix el funcionament del dia a dia de l’entitat. La seva tasca i compromís és essencial en la captació de fons i la identificació i finançament de projectes pioners a Espanya. En col·laboració amb els millors centres d’investigació, l’equip gestiona els projectes finançats per assegurar el seu correcte desenvolupament.