Programa de diagnosi molecular avançat (DIAMAV)

Dr. Josep Tabernero, Director del VHIO i Cap del Departament d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Dra. Ana Vivancos, Cap del Grup de Genòmica del Càncer, Dr Paolo Paolo G. Nuciforo, Cap del Grup d’Oncologia Molecular, Dr. Rodrigo Dienstmann, Cap del Grup de Oncology Data Science (ODysSey).

DIAMAV és un programa centrat en la caracterització molecular dels tumors dels pacients amb càncer, identificant les alteracions moleculars clau en el desenvolupament de diferents tumors que puguin ser susceptibles de ser tractades amb teràpies dirigides.

La identificació d’aquestes dianes terapèutiques permetrà personalitzar la diagnòstic i tractament dels pacients amb l’objectiu d’oferir-los un pla de tractament individualitzat.

Per a això, el VHIO compta amb diferents plataformes tecnològiques que permeten desenvolupar tècniques úniques en els camps de la Genòmica, la Genòmica Translacional, la Proteòmica i la Patologia Molecular, entre elles, la biòpsia líquida o detecció del càncer en mostres de sang.

El programa també permet analitzar l’evolució de la malaltia a partir de la presa de mostres seqüencials i determinacions addicionals i adequar el pla terapèutic a les necessitats de cada moment. A més, els pacients també poden ser inclosos en assajos clínics específics, beneficiant-se dels bons resultats d’aquests amb major rapidesa.

El 2017, 1.168 pacients van participar en aquest programa i es preveu que aquesta xifra augmenti de manera substancial en el futur.