Desenvolupament de noves teràpies per als sarcomes infantils

José Sánchez Toledo. Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO).

El projecte es centra en identificar les molècules responsables del creixement del rabdomiosarcoma (RMS), un tipus de càncer infantil freqüent que s’origina en el teixit muscular. L’objectiu final és el desenvolupament de noves teràpies que permetin combatre aquesta malaltia de manera més eficaç.

El rabdomiosarcoma és un tumor sòlid en el qual gairebé la meitat dels pacients presenta un pronòstic advers. El desenvolupament de noves teràpies complementàries focalitzades en aquest tipus de càncer pot suposar un avanç en la supervivència i qualitat de vida dels pacients que el pateixen.

El projecte estudiarà la via oncogènica denominada Hedgehod, clau en el creixement d’aquesta mena de tumor, amb la finalitat de desenvolupar noves teràpies específiques.

Actualment no existeixen teràpies dirigides contra aquesta diana específica, per la qual cosa les estratègies d’inhibició i els fàrmacs que es plantegen són totalment innovadors.