Biòpsia líquida en càncer cerebral pediàtric

EQUIP: Dr. Joan Seoane, director d’Investigació Traslacional al Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) (Barcelona), Dr. García Ariza, de l’Hospital de Cruces (Bilbao) i Dr. Álvaro Lassaletta, de l’Hospital Niño Jesús (Madrid).

El projecte estudia l’ADN circulant en el líquid cefalorraquidi en pacients pediàtrics amb medul·loblastoma en sospita de recaiguda. Aquesta anàlisi podria ajudar en:

  • la detecció precoç d’una recaiguda,
  • diferenciar recaigudes d’una falsa progressió, i
  • en el disseny de tractaments més adequats per a millorar la seva esperança de vida.

Analitzar el líquid cefalorraquidi i l’ADN tumoral en sang és una forma molt menys invasiva i seqüencial d’estudiar el tumor, ja que obtenir mostres del teixit tumoral al cervell és una tasca complexa. S’ha descobert que aquesta anàlisi en pacients pediàtrics amb medul·loblastoma permet conèixer i monitoritzar el tumor, per poder definir el diagnòstic molecular, un pronòstic i, sobretot, un tractament.

Amb aquest nou projecte es vol fer un seguiment dels pacients per a detectar possibles recaigudes, que són la principal causa de mortalitat degut a la dificultat per a obtenir mostres del teixit tumoral. Així, l’objectiu és estudiar a 25 pacients pediàtrics en progressió mitjançant l’anàlisi de l’ADN circulant en el líquid cefalorraquidi per determinar una metodologia que permeti millorar l’esperança de vida dels pacients.

 

Financiat gràcies a: