Projectes

Una de les principals línies d’actuació de la Fundació Fero és el finançament de projectes d’investigació translacional. La fundació ofereix al donant la possibilitat d’escollir on aplicar la seva contribució i la garantia del seu bon desenvolupament. Els resultats d’aquestes investigacions reverteixen directament en la sanitat en benefici dels pacients.

Projectes d’investigació actuals

proyecto1

Biòpsia líquida en càncer cerebral pediàtric

EQUIP: Dr. Joan Seoane, Director de Recerca Traslacional en el Vall d’Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) (Barcelona), Dr. García Ariza, de l'Hospital de Creus (Bilbao) i Dr. Alvaro Lassaletta, de l'Hospital Nen Jesús (Madrid).

El projecte estudia l'ADN circulant en el líquid cefalorraquidi en pacients pediàtrics amb meduloblastoma en sospita de recaiguda. Aquesta anàlisi podria ajudar en la detecció precoç de la recaiguda, a diferenciar-lo d'una falsa progressió, i en el disseny de tractaments més adequats per a millorar la seva esperança de vida.

 

Finançat gràcies a:

 

proyecto2

Tractament del càncer de mama avançat mitjançant transferència adoptiva de limfòcits infiltrants de tumor (Projecte TILS)

EQUIP: Dr. Aleix Prat i Dr. Manuel Juan, investigadors de l'Hospital Clínic (Barcelona).

La recerca s'encarrega d'estudiar l'evolució del tractament del càncer de mama avançat, amb limfòcits infiltrants de tumor (TILS). S'espera que la introducció de biomarcadors de tractament permeti identificar a aquelles pacients per a les que aquesta teràpia específica és apropiada.

 

Financiado gracias a: 

 

dest-proyectos1

Programa de diagnosi molecular avançat (DIAMAV)

EQUIP: Dr. Josep Tabernero, Director del VHIO i Cap del Departament d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Dra. Ana Vivancos, Cap del Grup de Genòmica del Càncer, Dr Paolo Paolo G. Nuciforo, Cap del Grup d’Oncologia Molecular, Dr. Rodrigo Dienstmann, Cap del Grup de Oncology Data Science (ODysSey).

DIAMAV és un programa centrat en la caracterització molecular dels tumors dels pacients amb càncer, identificant les alteracions moleculars clau en el desenvolupament de diferents tumors que puguin ser susceptibles de ser tractades amb teràpies dirigides.

dest-proyectos2

IRONMAN: International Registry for Men with Advanced Prostate Cancer

Finançat a Espanya per Fundació Movember i Fundació Fero.
Coordinadors: VHIO i CNIO.

IRONMAN és un projecte centrat en la creació d’un registre internacional d’homes amb càncer de pròstata avançat. Aquest registre recopilarà informació sobre el tipus de tumor d’aquests pacients, el tractament que reben i els seus possibles efectes secundaris.

dest-proyectos4

La medicina de precisió en oncologia: Desenvolupament de noves aproximacions tecnològiques de tractaments personalitzades en immunoteràpia

Dra. Desamparados Roda i Dra. Sheila Zúñiga Trejos, investigadors en l’Institut d’Investigació Sanitària - INCLIVA, València.

El projecte es centra en la innovació tecnològica per a la identificació i caracterització de noves dianes terapèutiques en pacients amb càncer candidats a rebre una immunoteràpia experimental a les seves primeres fases.

Projectes finalitzats

Centro de cancer de mama

Centre de Càncer de Mama

La Fundació Fero ha sigut impulsora del Centre de Càncer de Mama, una institució de referència dedicada al diagnòstic, tractament i recerca d’aquest tipus de càncer.

Ubicat a l’Hospital de la Vall d’Hebron, el centre va ser construit gràcies a la fonació de Mª Àngels Sanahuja, antiga pacient del Dr. José Baselga, en memòria dels seus pares, Roman Sanahuja i Francisca Ponts.

Es va inaugurar el 2008, amb la presència de la Reina Sofía i la Consellera de Salut Marina Geli.

dest-proyectos3

Desenvolupament de noves teràpies per als sarcomes infantils

José Sánchez Toledo. Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO).

El projecte es centra en identificar les molècules responsables del creixement del rabdomiosarcoma (RMS), un tipus de càncer infantil freqüent que s’origina en el teixit muscular. L’objectiu final és el desenvolupament de noves teràpies que permetin combatre aquesta malaltia de manera més eficaç.