Col·laboradors

L’activitat de Fero no seria possible sense les aportacions econòmiques dels múltiples donants ni sense el suport de les empreses col·laboradores. Fero és una fundació privada que es finança mitjançant donacions a través de quotes anuals i aportacions individuals.